Ngày 29/1/2016, Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương đã bán đấu giá hơn 2 triệu cổ phần ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội, tương đương 6,5% vốn điều lệ công ty sau cổ phần hóa, mức giá khởi điểm là 10.300 đồng/cổ phần. 

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VqxM-0CAZFo
Tại phiên đấu giá, đã có 257 nhà đầu tư cá nhân đăng ký tham gia với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 2,3 triệu cổ phần. Giá đặt mua cao nhất là 11.000 đồng/cổ phần; giá đặt mua thấp nhất là 10.300 đồng/cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất là 250.000 cổ phần; khối lượng mua thấp nhất là 600 cổ phần.


Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã bán hết cho 255 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công cao nhất là 11.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.475 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 21,7 tỷ đồng, cao hơn 365 triệu đồng so với mức giá khởi điểm.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa đạt trên 318,8 tỷ đồng. Bên cạnh việc bán đấu giá cổ phần ra công chúng, công ty sẽ dành hơn 3,6 triệu cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong công ty; 5,4 triệu cổ phần dự kiến bán cho cổ đông chiến lược. Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ hơn 20,7 triệu cổ phần, tương ứng với 65% vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa.

Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương trước đây là nhà máy nước Hải Dương, là đơn vị thực hiện cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Dương các thị trấn các huyện và một phần các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh.
 
Trong cơ cấu doanh thu thuần của công ty, doanh thu về cung cấp nước sạch luôn chiếm tỷ trọng cao nhất. Trong giai đoạn 2012 – 2014, doanh thu về cung cấp nước sạch chiếm trên 78% doanh thu thuần. Đứng thứ 2 là doanh thu về lắp đặt đường ống và doanh thu về xây lấp công trình, đây cũng là những hoạt động mang lại nguồn doanh thu lớn cho công ty những năm qua. Những hoạt động này trung bình chiếm khoảng hơn 20% doanh thu thuần của công ty. 
Mai Hương - Bizlive
 
Top