Thông tư cũng quy định cụ thể về ký quỹ, điều kiện đối với tài sản ký quỹ, xử lý trong trường hợp mất khả năng thanh toán.

Theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư hướng dẫn về chứng khoán phái sinh (CKPS) và thị trường chứng khoán phái sinh, đem đến một tin vui cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong đầu năm 2016.

Trước đó, ngày 11/3/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 366/QĐ-TTg về xây dựng và phát triển thị trường CKPS tại Việt Nam, đưa ra lộ trình vận hành thị trường này trong năm 2016. Theo đó, về hệ thống pháp lý, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 5/5/2015 và Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư hướng dẫn về CKPS, chi tiết hơn các nội dung quy định của Nghị định. Như vậy, hệ thống pháp lý cơ bản là đã hoàn thiện, cho phép triển khai thị trường phái sinh theo kế hoạch.

Tại Thông tư, các điều kiện áp dụng cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán muốn kinh doanh CKPS được chi tiết hơn như quy định các chỉ tiêu an toàn vốn, trích lập dự phòng, số năm kinh doanh không bị lỗ, ý kiến của kiểm toán...; điều kiện đối với công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đăng ký cung cấp hoạt động bù trừ, thanh toán cho giao dịch CKPS trên TTCKPS tại Việt Nam. Quy trình đăng ký với UBCK để được phép kinh doanh CKPS cũng như quy trình xử lý khi tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động bắt buộc và tự nguyện.

Thông tư cũng quy định cụ thể về ký quỹ, điều kiện đối với tài sản ký quỹ, xử lý trong trường hợp mất khả năng thanh toán.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư tập trung hướng dẫn đối với hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ và hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu.
Phạm Nguyên
Theo Trí thức trẻ
>> Mở tài khoản chứng khoán - Tư vấn Đầu tư Chứng khoán
 
Top