Tính trên toàn bộ dân số, thì mới chỉ có 1,72% người dân mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

http://www.blogchungkhoan.com/p/tu-van-dau-tu-chung-khoan.html

Con số thống kê vừa được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố cho thấy: Số lượng tài khoản tại thị trường chứng khoán Việt Nam ít hơn nhiều so với suy nghĩ của chúng ta. 

Cụ thể, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán trong nước đạt 1.552.003 tài khoản tính tại thời điểm 31/12/2015. Như vậy, nếu so với quy mô dân số Việt Nam hiện tại khoảng hơn 90 triệu dân (con số đã làm tròn xuống) thì lượng tài khoản chứng khoán/ dân số đạt 1,72%.

Tất nhiên, nói toàn bộ dân số thì trong này còn có cả trẻ em. Nhưng phải thừa nhận rằng, còn rất nhiều người ...chưa biết đến với đầu tư chứng khoán hoặc nói không với chứng khoán.

Một thống kê khác từ 1 số công ty chứng khoán cho biết chỉ có khoảng 1/2 số tài khoản được mở là active - tức giao dịch thường xuyên.

Nói một cách khác là mức độ hấp dẫn của kênh đầu tư chứng khoán còn khá thấp. Đất để phát triển như vậy còn quá nhiều.
Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGD) của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 31/12/2015 theo quản lý trên hệ thống của VSD như sau:
Số lượng TKGD trong nước: 1.552.003 tài khoản, trong đó:
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân: 1.545.361 tài khoản
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức:         6.642 tài khoản
Số lượng TKGD nước ngoài: 17.789 tài khoản, trong đó:
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân: 15.525 tài khoản
+ Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức: 2.264 tài khoản
Phương Chi
Theo Trí thức trẻ

 
Top