Tính thêm cả lần này, năm 2015 cổ đông của Cảng Rau quả nhận được cổ tức bằng tiền tổng cộng 30%.

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VqDeL0-AZFp

 

CTCP cảng Rau quả (Vegeport – mã chứng khoán VGP) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2015.

Theo đó, HĐQT công ty thông qua việc ứng cổ tức bằng tiền lần 2/2015 tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Nguồn chi được trích từ lợi nhuận năm 2015. Như vậy, Vegeport sẽ chi khoảng 16 tỷ đồng trả cổ tức lần này.

Trên báo cáo tài chính quý 4/2015 của công ty, năm 2015 Cảng Rau quả đạt 52,7 tỷ đồng LNTT, vượt 200% chỉ tiêu đặt ra cho cả năm (18 tỷ đồng), và 37,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó, quý 2 đóng góp 34,5 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm còn 25,96 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 9/2015, cổ đông của Cảng Rau quả đã tạm ứng cổ tức lần 1/2015 bằng tiền cũng với tỷ lệ 15%. Như vậy năm 2015, cổ đông của VGP sẽ nhận cổ tức tổng cộng 30%.
Thanh Mai
Theo Trí thức trẻ
>> Mở tài khoản chứng khoán - Tư vấn Đầu tư Chứng khoán

Trang

 
Top