Theo báo cáo mới phát hành của HSBC “Khảo sát Tương lai hưu trí: Những khởi đầu mới lành mạnh”, 65% những người đang đi làm ở độ tuổi từ 45 trở lên mong muốn được về hưu trong vòng năm năm tới nếu hoàn cảnh cho phép nhưng có tới 38% trong số đó nói họ sẽ không thể thực hiện mong muốn này.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.Vqs7pkCAZFo

Áp lực tài chính lớn đến nỗi 18% những người sắp tới tuổi hưu trên toàn thế giới nói họ sẽ không thể về hưu hoàn toàn. Tỷ lệ này hầu như gấp hai lần tỷ lệ khảo sát năm 2015 trong đó chỉ 10% nói họ sẽ không đủ khả năng tài chính để về hưu hẳn.

Trong cuộc khảo sát với 18.000 người tại 17 quốc gia, HSBC nhận thấy ước muốn về hưu trong số những người từ 45 tuổi trở lên mạnh mẽ nhất tại Argentina (78%), Pháp (77%), Trung Quốc (75%) và Anh (75%). 

Trong số những người ở độ tuổi 45 trở lên và muốn nghỉ hưu nhưng không thể, 81% nói rằng lý do mang tính kinh tế.
"Những khoản tiết kiệm nhỏ hôm nay có thể góp phần tạo lập nền tảng cho một cuộc sống hưu trí thoải mái trong tương lai, đưa những ước mơ hưu trí thành hiện thực"
Báo cáo của HSBC cũng cho thấy 55% người trên 45 tuổi đang đi làm muốn nghỉ hưu trong vòng năm năm tới để có thời gian đi du lịch và theo đuổi những sở thích khác, 44% nói họ sẽ giành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Gần một trong số ba người (29%) nói họ muốn về hưu vì mệt mỏi với công việc hàng ngày và gần ¼ (23%) nói công việc có ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tinh thần và thể xác của họ.

81% những người trên 45 tuổi đang đi làm có bạn đời đã về hưu mong muốn về hưu trong vòng năm năm tới trong đó 39% nói họ muốn về hưu cùng với bạn đời của họ.

Trong số những người sắp về hưu ở độ tuổi từ 45 tuổi trở lên và chưa thể về hưu, 64% nói rằng do họ chưa tiết kiệm đủ, 32% nói rằng họ có người phụ thuộc phải chăm sóc và 24% nói do họ còn nhiều nợ phải trả.

Phải làm gì?
 
Theo Charlie Nunn, Giám đốc toàn cầu về Quản lý tài sản của HSBC, người dân trên toàn thế giới đang nhận ra về hưu là cơ hội để tái tạo bản thân và có một khởi đầu mới. Tuy nhiên các rào cản tài chính đang ngăn cản nhiều người về hưu khi họ muốn, hay không thể về hưu hoàn toàn. 

Khoảng 1 trong số 5 người sợ rằng họ sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn về hưu, do đó nhu cầu có một kế hoạch tài chính phù hợp hiện đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Mọi người nên xem xét các mong muốn của mình khi lập kế hoạch hưu trí và đảm bảo dự trù đủ tài chính cho chương mới trong cuộc đời mình. Thậm chí những khoản tiết kiệm nhỏ hôm nay có thể góp phần tạo lập nền tảng cho một cuộc sống hưu trí thoải mái trong tương lai, đưa những ước mơ hưu trí thành hiện thực”, Charlie Nunn nhận định

Báo cáo của HSBC chỉ ra bốn việc mọi người nên làm để cải thiện điều kiện tài chính khi về hưu

Bắt đầu tiết kiệm càng sớm càng tốt nếu bạn muốn về hưu sớm: Cải thiện cơ hội về hưu khi bạn muốn, bằng cách bắt đầu tiết kiệm cho hưu trí càng sớm càng tốt.

Lập kế hoạch cho cuộc sống hưu trí dài hơn và năng động hơn: Đảm bảo bạn có kế hoạch tài chính để tận hưởng chương mới trong cuộc đời.

Đặt mục tiêu có đời sống hưu trí lành mạnh: Không đợi cho tới khi bạn ngưng làm việc mới tiến hành các biện pháp cải thiện sức khỏe.

Xem xét khả năng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe thay đổi khi về hưu: Xem xét các nghĩa vụ tài chính trong suốt thời kỳ về hưu và đảm bảo các nhu cầu chăm sóc sức khỏe được đưa vào đầy đủ.
Nhuệ Mẫn - ĐTCK
 

Trang

 
Top