Trong khi nhà đầu tư trong nước ồ ạt bán ra kéo thị trường suy giảm mạnh trong phiên 7/1 thì giao dịch nhà đầu tư nước ngoài không có nhiều biến động. Cùng với trạng thái mua ròng nhẹ trên HNX, khối ngoại tiếp tục duy trì xu thế bán ròng trên HOSE nhưng giá trị đã giảm mạnh.

Thống kê trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 6.280.050 đơn vị, tổng giá trị tương ứng đạt 191,6 tỷ đồng, giảm 15,68% về lượng và 9,41% về giá trị so với phiên 6/1. 

Ngược lại, bán ra với khối lượng 7.997.060 đơn vị, trị giá tương ứng 215,38 tỷ đồng, tăng 2,75% về lượng nhưng giảm 9,36% về giá trị so với phiên 6/1. 

Tổng cộng, khối này đã bán ròng 1.717.010 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 23,78 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần về lượng nhưng giảm 8,96% về giá trị so với phiên trước đó.

VCB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 416.050 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 17,7 tỷ đồng. 

Tiếp đó, MSN được mua ròng 203.280 đơn vị, trị giá 15,56 tỷ đồng. 

Ở chiều ngược lại, VIC vẫn dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh với khối lượng đạt 890.290 đơn vị, tương ứng trị giá 42,43 tỷ đồng.

Ngoài ra, các mã bị bán ròng khá mạnh khác như PVD (521.760 đơn vị, trị giá hơn 12 tỷ đồng), CTG (553.700 đơn vị, trị giá gần 10 tỷ đồng), HPG (333.410 đơn vị, trị giá 9,46 tỷ đồng), BID (482.370 đơn vị, trị giá 9,44 tỷ đồng), HHS (697.190 đơn vị, trị giá 7,75 tỷ đồng).

Ngoại trừ VIC được sự nâng đỡ của nhà đầu tư trong nước, các cổ phiếu còn lại đã chịu tác động lớn từ sức ép cung ngoại và giảm điểm mạnh, thậm chí PVD, HHS giảm sàn.

Trên HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng đạt 2.448.870 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 32,22 tỷ đồng, tăng 108,23% về lượng và 60,3% về giá trị so với phiên 6/1. 

Ngược lại, bán ra 1.929.263 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 26,05 tỷ đồng, cùng gấp hơn 2 lần cả về lượng và giá trị so với phiên 6/1.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 519.607 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 6,17 tỷ đồng, tăng 54,12% về lượng nhưng giảm 13,46% về giá trị so với phiên trước.

NDN là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 670.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng.

Tiếp đó, PLC được mua ròng 125.600 đơn vị, trị giá 4,79 tỷ đồng, SHB được mua ròng 393.200 đơn vị, trị giá 2,44 tỷ đồng. 

Ở chiều ngược lại, PVS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 329.418 đơn vị, trị giá 4,87 tỷ đồng.
Ngoài ra, TIG bị bán ròng 302.500 đơn vị, trị giá 3,72 tỷ đồng và VND bị bán ròng 252.000 đơn vị, trị giá 2,76 tỷ đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 7/1, khối ngoại đã bán ròng 1.197.403 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 17,61 tỷ đồng, giảm 49,51% về lượng và hơn 79% về giá trị so với phiên trước.
Thanh Thúy - ĐTCK 
Top