Chuỗi ngày bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài vẫn kéo dài khi những ngày giao dịch cuối cùng của tháng 1 sắp kết thúc. Đáng chú ý, trong phiên 28/1, khối này đã bán ròng hơn 135 tỷ đồng cổ phiếu VIC.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.Vqnzd0CAZFo
Thống kê trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 4.653.940 đơn vị, tổng giá trị tương ứng đạt 281,48 tỷ đồng, tăng 6,73% về lượng và 112,55% về giá trị so với phiên 27/1. 

Ngược lại, bán ra với khối lượng 7.773.700 đơn vị, trị giá tương ứng 407,53 tỷ đồng, tăng 20,55% về lượng và 71,26% về giá trị so với phiên 27/1. 

Tổng cộng, khối này đã bán ròng 3.119.760 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 126,05 tỷ đồng, tăng 49,42% về lượng và 19,45% về giá trị so với phiên trước.

BHS là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 670.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 12,56 tỷ đồng. 

Ở chiều ngược lại, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh với khối lượng 2.868.940 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 136,31 tỷ đồng. Mặc dù VIC chịu sức ép cung ngoại khá mạnh nhưng nhờ lực cầu của nhà đầu tư trong nước lớn giúp VIC tỏa sáng trong phiên 8/1 với mức tăng tăng 1,68% lên mức cao nhất trong phiên 48.300 đồng/CP.

Tiếp đó, HAG bị bán ròng 785.430 đơn vị, trị giá 6,65 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã giao dịch thỏa thuận 1.532.510 cổ phiếu VNM, trị giá 185,41 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng đạt 964.300 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 12,73 tỷ đồng, gấp 4,96 lần về lượng và 4,3 lần về giá trị so với phiên 27/1. 

Ngược lại, bán ra với khối lượng 1.036.166 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 14,99 tỷ đồng, giảm 35,9% về lượng và 10,08% về giá trị so với phiên 27/1.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 71.866 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2,26 tỷ đồng, giảm 94,95% về lượng và 83,53% về giá trị so với phiên 27/1.

CEO là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 176.700 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2,6 tỷ đồng. 

Tiếp đó, SCR được mua ròng 230.000 đơn vị, trị giá 2,15 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, PVS tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đạt 482.700 đơn vị, trị giá 6,94 tỷ đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 28/1, khối ngoại đã bán ròng 3.191.626 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 128,31 tỷ đồng, giảm 9,07% về lượng nhưng tăng 7,6% về giá trị so với phiên trước.
ĐTCK

Trang

 
Top