Phiên giao dịch đầu năm mới không mấythuận lợi khi áp lực bán gia tăng mạnh khiến thị trường suy giảm trên cảhai sàn. Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài có diễn biến trái chiều trênhai sàn, trong khi trên HNX, dòng vốn ngoại tiếp tục đẩy mạnh mua ròngthì trên HOSE, không còn yếu tố đột biến khiến khối này quay ra bán ròngnhẹ.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VopK1E-fesW

Thống kê trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng đạt 5.091.410 đơn vị, tổng giá trị tương ứng đạt 176,04 tỷ đồng, giảm 37,92% về lượng và 55,33% về giá trị so với phiên 31/12.
Ngược lại, bán ra 4.607.880 đơn vị, trị giá tương ứng 193,28 tỷ đồng, tăng hơn 49% về lượng và 136,17% về giá trị so với phiên 31/12. 

Tổng cộng, khối này đã mua ròng 483.530 đơn vị, giảm 90,54% so với phiên trước đó (31/12/2015); tuy nhiên, tổng giá trị là bán ròng 17,24 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 312,26 tỷ đồng.
TTF là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 525.600 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 14,9 tỷ đồng. 

Ở chiều ngược lại, VIC tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 1.126.910 đơn vị, trị giá tương ứng hơn 53 tỷ đồng. 

Tiếp đó, KDC bị bán ròng 529.870 đơn vị, trị giá 12,57 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng đạt 1.840.700 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 23,43 tỷ đồng, tăng 81,28% về lượng và 87,74% về giá trị so với phiên 31/12. 

Ngược lại, bán ra 261.234 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 6,25 tỷ đồng, tăng 49,19% về lượng và 68,92% về giá trị so với phiên 31/12.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 1.579.466 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 17,18 tỷ đồng, tăng 87,96% về lượng và 95,67% về giá trị so với phiên trước.

IVS là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 185.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 3,15 tỷ đồng.

Tiếp đó, PVS được mua ròng 154.600 đơn vị, trị giá 2,61 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã AAA, SHB và PVC cùng được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, DBC tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 25.600 đơn vị, trị giá hơn 665 triệu đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 4/1, khối ngoại đã mua ròng 2.062.996 đơn vị, giảm 65,32% so với phiên trước. Tuy nhiên, tổng giá trị là bán ròng 0,06 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 320,74 tỷ đồng.
Thanh Thúy - ĐTCK

Trang

 
Top