Mặc dù thị trường trở lại xu hướng giảm điểm khá sâu nhưng giao dịch nhà đầu tư nước ngoài sẽ là yếu tố hỗ trợ tâm lý thị trường khi khối này xác lập phiên mua ròng đầu tiên của năm 2016.
Thống kê trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 15.731.860 đơn vị, tổng giá trị tương ứng đạt 526,56 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần về lượng và gần 4 lần về giá trị so với phiên 19/1. 

Ngược lại, bán ra với khối lượng 15.032.960 đơn vị, trị giá tương ứng 504,4 tỷ đồng, tăng 65,11% về lượng và 135,31% về giá trị so với phiên 19/1. 

Tổng cộng, khối này đã mua ròng 698.900 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 22,16 tỷ đồng; trong khi phiên trước bán ròng 1.566.450 đơn vị, trị giá 81,06 tỷ đồng. Đây là phiên mua ròng đầu tiên trong tháng 1/2016 trên sàn HOSE.

CII là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 4.000.670 đơn vị, tương ứng tổng giá 90,81 tỷ đồng, tuy nhiên, lượng mua vào chủ yếu được thực hiện giao dịch thỏa thuận.

Ở chiều ngược lại, VIC trở lại dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh với khối lượng 774.740 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 36,71 tỷ đồng.

Trong khi đó, HPG bị bán ròng 1.020.820 đơn vị, trị giá 25,64 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã giao dịch thỏa thuận 1.800.830 cổ phiếu VNM, trị giá 217,72 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng đạt 3.144.900 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 34,35 tỷ đồng, tăng 74,31% về lượng và 88,53% về giá trị so với phiên 19/1.

Ngược lại, bán ra với khối lượng xấp xỉ phiên trước đạt 2.417.200 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 26,32 tỷ đồng, tăng 20,13%.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 727.700 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 8,03 tỷ đồng; trong khi phiên trước bán ròng 602.720 đơn vị, trị giá 3,69 tỷ đồng.

Trong đó, TIG là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 300.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2,61 tỷ đồng. 

Ở chiều ngược lại, PVS tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đạt 218.900 đơn vị, trị giá 2,87 tỷ đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 20/1, khối ngoại đã mua ròng 1.426.600 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 30,19 tỷ đồng; trong khi phiên trước bán ròng 2.169.170 đơn vị, trị giá 84,75 tỷ đồng.
Thanh Thúy - ĐTCK
 Trang

 
Top