Thông tư số 203/2015/TT-BTC thay thế cho Thông tư 74/2011/TT-BTC hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán đã được chính thức ban hành. Các công ty sẽ còn chưa đến 6 tháng để chuẩn bị cho giao dịch trong ngày và bán khống trong ngày.

http://www.blogchungkhoan.com/p/tu-van-dau-tu-chung-khoan.html

Dự kiến, Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 và như vậy nếu tính cả đợt nghỉ Tết Âm lịch, các công ty chứng khoán sẽ còn chưa đến 6 tháng để chuẩn bị về hạ tầng công nghệ cho sự thay đổi này.
 
Nhìn chung, văn bản luật này đã cho thấy phần nào sự lắng nghe của cơ quan quản lý khi không còn đưa ra những điều kiện khắt khe đối với công ty chứng khoán. Theo đó, để có thể cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày và bán khống trong ngày, các công ty chứng khoán chỉ cần đáp ứng điều kiện giao dịch ký quỹ.
 
http://www.blogchungkhoan.com/p/tu-van-dau-tu-chung-khoan.html
 
Một số quy định cụ thể về giao dịch bao gồm tài khoản cho hoạt động giao dịch trong ngày là tài khoản riêng hoặc tài khoản được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản của tài khoản giao dịch hiện có của khách hàng 
 
Nhà đầu tư không được thực hiện các giao dịch trong ngày đối với giao dịch lô lẻ và thỏa thuận. Và danh sách các chứng khoán sẽ được các công ty chứng khoán lựa chọn dựa trên danh sách được giao dịch ký quỹ 
 
Giao dịch trong ngày và vay chứng khoán để hỗ trợ thanh toán được thực hiện sẽ không được thực hiện trong 5 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền.
 
Tuy nhiên, không phải mọi ý kiến phản hồi của các công ty chứng khoán đều được áp dụng trong Thông tư lần này. Vẫn sẽ có sự phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Cụ thể, do nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia giao dịch ký quỹ, các giao dịch trong ngày hay bán khống trong ngày cũng sẽ bị cấm.
 
Bên cạnh quy định về giao dịch, Thông tư 203 cũng cụ thể hóa việc mua cổ phiếu quỹ. Theo đó, các tố chức niêm yết, tố chức đăng ký giao dịch không được công bố về mức giá cụ thể dự kiến thực hiện mà chỉ được công bố nguyên tắc xác định giá giao dịch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có).
 
Top