Một trong những điểm nhấn nổi bật của TTCK năm 2015 là công tác cổ phần hóa DNNN gắn với việc đưa các DN sau cổ phần hóa lên sàn. 

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VojS30-fesV
Tại HNX, chúng tôi rất vui mừng khi số lượng DN sau cổ phần hóa đưa cổ phiếu lên sàn tăng mạnh, đặc biệt là trên UPCOM. Riêng năm 2015 có gần 100 DN đưa cổ phiếu vào giao dịch trên UPCoM, cùng với đó có 30 DN đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HNX.

Nền tảng pháp lý gắn cổ phần hóa với TTCK ngày càng được hoàn thiện đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được kết quả trên. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 51/2014/QĐ-TTg gắn cổ phần hóa với lên sàn. 

Năm 2015, thị trường đón nhận thêm Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg về bán cổ phần theo lô và đặc biệt là Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, đều hướng đến mục tiêu đưa các DN sau cổ phần hóa lên sàn. Những văn bản này cùng với Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2012/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính xây dựng để trình Chính phủ ban hành sắp tới đây, sẽ tạo nên nền tảng pháp lý hoàn chỉnh, thúc đẩy thị trường UPCoM, thị trường niêm yết phát triển, thúc đẩy sự minh bạch của các DN và của nền kinh tế.
Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Sở GDCK Hà Nội (HNX) 
 
Chúng tôi tin rằng, năm 2016, nhiều chính sách pháp lý quan trọng có hiệu lực sẽ tạo động lực cho TTCK phát triển về quy mô và chất lượng. Về phía Sở GDCK Hà Nội, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình giới thiệu, tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đại chúng để đưa các doanh nghiệp đến gần hơn với TTCK. 
 
Một trong những chương trình hợp tác tương đối điển hình thể hiện ý tưởng gắn cổ phần hóa gắn với TTCK là ký kết hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty để hỗ trợ các DN thành viên.
 
Đến nay, chúng tôi đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với 4 tập đoàn, tổng công ty gồm Tổng Công ty Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ (SBIC). Trong năm 2015, riêng Vinalines đã đưa 11 DN tham gia TTCK tại Sở GDCK Hà Nội, trong đó có 8 DN đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM.
 
Cùng với việc tiếp tục mở rộng thị trường cổ phiếu, một nhiệm vụ quan trọng khác của HNX năm 2016 là tiếp tục phát triển thị trường trái phiếu và chuẩn bị thật tốt cho việc mở cửa TTCK phái sinh tại Việt Nam. 

Với sự ủng hộ của cơ quan quản lý và nỗ lực của các thành viên, chúng tôi dự kiến TTCK phái sinh có thể vận hành được vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017. Hiện có khoảng 20 CTCK đã rất quan tâm đến TTCK phái sinh và nỗ lực để tham gia thị trường này ngay từ khi mở cửa. HNX sẽ nỗ lực tối đa và cùng hợp sức, hỗ trợ các thành viên để sớm mở cửa TTCK phái sinh tại Việt Nam, tạo ra không gian kinh doanh mới cho nhà đầu tư, các CTCK, bên cạnh các thị trường cơ sở hiện hành.

Chúng tôi tin rằng, nền tảng pháp lý hoàn thiện hơn trong năm 2016 sẽ thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển lên một bước cao hơn, sớm tiến đến việc nâng hạng và hội nhập với các thị trường khu vực.
Trần Văn Dũng - ĐTCK


 

Trang

 
Top