http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html
 Theo đó, HNX và HOSE sẽ nghỉ giao dịch bắt đầu từ thứ Hai - ngày 08/02/2016 (mùng 1 tết) đến hết ngày thứ Sáu - ngày 12/02/2016 (mùng 5 tết). 
 
Thị trường sẽ có phiên giao dịch đầu tiên trong năm mới vào ngày thứ Hai - ngày 15/02/2016 (mùng 8 Tết).
 

 
Top