Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có một tháng giao dịch thiếu tích cực khi xu thế bán ròng được duy trì khá đều đặn trong các phiên.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.Vqw_dkCAZFo
 
Cụ thể, trong tháng 1, trên sàn HOSE, khối ngoại chỉ có duy nhất 1 phiên mua ròng ngày 20/1, còn lại trạng thái bán ròng được trải dài trong những phiên còn lại của tháng. 

Tổng cộng cả tháng  trên HOSE, khối ngoại đã bán ròng 32,9 triệu cổ phiếu, trị giá 1.309,94 tỷ đồng. Trên HNX, khối này mua ròng 5,42 triệu cổ phiếu, trị giá 49,22 tỷ đồng. 

Tổng cộng, khối này đã bán ròng 27,48 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.260,72 tỷ đồng, giảm 70,33% về lượng và 40,71% về giá trị so với tháng 12/2015.

Riêng trong tuần cuối cùng của tháng, trên sàn HOSE, khối ngoại đã thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tính chung, khối này mua vào với khối lượng 34,59 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 1.298,69 tỷ đồng, giảm 41,35% về lượng và 10,76% về giá trị so với tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra 49,98 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng đạt 1.823,78 tỷ đồng, giảm 28,43% về lượng nhưng tăng 5,61% về giá trị so với tuần trước.

Qua đó, khối ngoại đã bán ròng 15,39 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 525,09 tỷ đồng, tăng 41,82% về lượng và 93,33% về giá trị so với tuần trước.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 25-29/1

Ngày
Khối lượng
Giá trị (tr.đồng)
Mua
bán
Mua-Bán
Mua
Bán
Mua-Bán
25/1
9.209.660
14.666.380
-5.456.720
330.920
475.850
-144.930
26/1
3.564.760
5.006.160
-1.441.400
114.700
157.340
-42.640
27/1
4.360.570
6.448.430
-2.087.860
132.430
237.960
-105.530
28/1
4.653.940
7.773.700
-3.119.760
281.480
407.530
-126.050
29/1
12.804.880
16.090.060
-3.285.180
439.160
545.100
-105.940
Tổng
34.593.810
49.984.730
-15.390.920
1.298.690
1.823.780
-525.090

Trong khi đó, trên sàn HNX, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tính chung cả tuần, khối ngoại mua vào 4,89 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 59,85 tỷ đồng, giảm hơn 64% về lượng và 60,89% về giá trị so với tuần trước. 

Ngược lại, khối này bán ra 5,25 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 69,51 tỷ đồng, giảm 56,84% về lượng và 49,34% về giá trị so với tuần trước.

Qua đó, khối này đã bán ròng 0,36 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 9,66 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 1,45 triệu đơn vị, trị giá 15,82 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 25-29/1

Ngày
Khối lượng
Giá trị (tr.đồng)
Mua
bán
Mua-Bán
Mua
Bán
Mua-Bán
25/1
2.159.500
645.700
1.513.800
25.580
7.550
18.030
26/1
933.600
465.100
468.500
13.420
5.750
7.670
27/1
194.300
1.616.500
-1.422.200
2.950
16.670
-13.720
28/1
964.300
1.036.166
-71.866
12.730
14.990
-2.260
29/1
642.310
1.489.500
-847.190
5.170
24.550
-19.380
Tổng
4.894.010
5.252.966
-358.956
59.850
69.510
-9.660

Tổng cộng tuần qua trên hai sàn, khối ngoại đã bán ròng 15,75 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 534,75 tỷ đồng, tăng 67,55% về lượng và hơn 109% về giá trị so với tuần trước.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua: 

Trong tuần cuối cùng cũng không có ngoại trừ, khối đã thực hiện bán ròng liên tiếp 5 phiên trên sàn HOSE với khối lượng và giá trị không ngừng tăng mạnh. Trong khi đó, trên sàn HNX, dòng vốn ngoại cũng chuyển hướng từ mua ròng sang bán ròng ở tuần cuối. Tâm điểm bán ra của nhà đầu tư ngoại trên hai sàn là cổ phiếu VIC và PVS.

Trên HOSE, vẫn dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 8,33 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 396,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 147 tỷ đồng của tuần trước.

Bên cạnh đó, cổ phiếu đang chú ý trong tuần với những nốt thăng trầm là HAG cũng bị bán ròng khá mạnh đạt khối lượng 5,81 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 47,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, khối ngoại còn bán ròng 2,7 triệu cổ phiếu REE, trị giá 66,2 tỷ đồng; hơn 1,1 triệu cổ phiếu VCB, trị giá 45,8 tỷ đồng và 1,55 triệu cổ phiếu BID, trị giá 24,9 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, BHS là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 2.34 triệu đơn vị, tương ứng trị giá 43,3 tỷ đồng. Tiếp đó, HPG được mua ròng 0,78 triệu đơn vị, trị giá 21,1 tỷ đồng.
Còn lại, các mã được mua ròng mạnh khác cũng chỉ đạt giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, CEO là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 1.042.400 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 15,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, PVS tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 2.060.800 đơn vị, trị giá 30,2 tỷ đồng.
T.Thúy-ĐTCK

Trang

 
Top