Các chuyên gia cho rằng, chứng quyền có bảo đảm cung cấp một công cụ phòng vệ rủi ro tốt hơn cho nhà đầu tư khi xác định được khoản lỗ tối đa

http://www.blogchungkhoan.com/p/tu-van-dau-tu-chung-khoan.html
Ngày 08/01/2016, Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) đã phối hợp với UBCK Nhà nước tổ chức buổi hội thảo “Lấy ý kiến đối với Dự thảo thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm” nhằm trực tiếp lấy ý kiến của các thành viên thị trường đối với Dự thảo này.

Định nghĩa về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Chứng quyền, Covered Warrant) đã được bổ sung trong Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP. Theo đó, chứng quyền là chứng khoán có tài sản đảm bảo do CTCK phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Công cụ tài chính này có tính chất như một quyền chọn được phát hành bởi một ngân hàng đầu tư hay một công ty chứng khoán. Các chuyên gia cho rằng, chứng quyền cung cấp một công cụ phòng vệ rủi ro tốt hơn cho nhà đầu tư khi xác định được khoản lỗ tối đa. Theo lý thuyết, đầu tư vào chứng quyền mua có thể mang lại lợi nhuận không hạn chế trong khi khoản lỗ tối đa được cố định, đó chính là khoản chi phí để mua chứng quyền.

Ví dụ, trong trường hợp thị trường diễn biến không như dự đoán, nhà đầu tư có thể bán lại Chứng quyền để bù đắp chi phí ban đầu hoặc nắm giữ đến khi đáo hạn và chịu khoản lỗ tối đa là chi phí mua ban đầu.

Buổi Hội thảo ngày 8/1 của UBCK là một dấu mốc quan trọng cho thấy cơ quan quản lý đang đẩy mạnh việc quản lý xây dựng các văn bản pháp lý và chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản phẩm ra thị trường.
Tú Linh
Theo Trí thức trẻ/UBCK


 
Top