http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VqnqXECAZFo
Tuổi Hợi: Từ nhỏ đã là những đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời cha mẹ. Khi trưởng thành làm cha mẹ tuổi Hợi càng hiểu được sự vĩ đại và sự hi sinh to lớn của cha mẹ nên càng hiếu thảo với cha mẹ.  

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VqnqXECAZFo

Đặc biệt những bạn tuổi Hợi sinh vào giờ Dần, giờ Mão, giờ Mùi là những người luôn trân trọng và biết cảm tạ ân đức của cha mẹ. Sau khi trưởng thành sẽ tận tâm báo hiếu cha mẹ.  

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VqnqXECAZFo

Tuổi Thìn: Họ là những người rất coi trọng tình thân. Tuy vẻ bề ngoài là kẻ tự cao tự đại, thường xuyên coi thường người khác, cũng không quan tâm và coi trọng cảm nhận của người khác. Nhưng trong gia đình, họ chính là những người con vô cùng hiếu thảo.

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VqnqXECAZFo

Đặc biệt những bạn sinh giờ Tý, giờ Thân, giờ Dậu luôn là người có trách nhiệm với gia đình, chăm sóc và lo lắng cho cha mẹ rất chu đáo.  

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VqnqXECAZFo

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VqnqXECAZFo
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VqnqXECAZFo
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VqnqXECAZFo

Trang

 
Top