Theo các tín hiệu từ Cycle Line, Fibonacci Time Zones, Momentum... thì nhiều khả năng thị trường chứng khoán chuẩn bị đi vào giai đoạn tạo đáy dài hạn.

Các tín hiệu phân kỳ đang hình thành

Đà điều chỉnh của các chỉ số thị trường như VN-Index, HNX-Index đều đang duy trì nhưng những phân kỳ giá lên dài hạn đang hình thành có thể là tín hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng tăng trưởng có thể quay trở lại trong thời gian tới.

Các chỉ số đã lần lượt tạo ra những đáy mới thấp hơn nhưng các chỉ báo như MACD, Relative Strength Index đang tạo ra những đáy mới ngang bằng hoặc cao hơn đáy cũ trước đó. Điều này cho thấy mặc dù xu hướng giảm chưa bị đảo ngược nhưng nó đang yếu đi khá nhiều so với giai đoạn trước đó.

Thời điểm tạo đáy đang đến gần

Dưới góc nhìn chu kỳ thì thời điểm tạo đáy đang đến gần. Ngoài tín hiệu phân kỳ đang hình thành được đề cập ở trên thì có hai điểm cần chú ý thêm:

Thứ nhất, theo báo hiệu từ Fibonacci Time Zones thì vạch Fibonacci thứ 8 rơi vào cuối tháng 02/2015 và hiện tại thị trường đang trong xu hướng xuống.

Thứ hai, Cycle Line cũng rơi vào tháng 02/2015 nên khả năng tạo đáy trong giai đoạn này khá cao. Vì vậy, việc bắt đáy ở mức độ vừa phải nếu có điều chỉnh xảy ra trong thời gian tới đang được ủng hộ.
Nguyễn Quang Minh CMT Charterholder - Trưởng bộ phận Phân tích kỹ thuật Vietstock, Thành viên Hiệp hội PTKT Hoa Kỳ
(Vietstock)
 
Top