Thêm 745 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài vào Việt Nam trong cả năm 2015, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

http://www.blogchungkhoan.com/p/tu-van-dau-tu-chung-khoan.html

Những đồn đoán về việc nới room cho các nhà đầu tư nước ngoài từ tháng 5/2015 và việc hiện thực hóa những dự đoán đó vào tháng 9/2015 đã thực sự tạo cú huých giúp thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn với khối ngoại.

Các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đã đổ xô vào Việt Nam mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) cho biết cơ quan này đã được cấp mã số giao dịch chứng khoán cho tổng cộng 745 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài trong năm 2015, tăng 42,7% so với năm 2014.

Đây cũng là năm Việt Nam đón nhiều nhà đầu tư cá nhân nhất trong vòng 5 năm qua.
http://www.blogchungkhoan.com/p/tu-van-dau-tu-chung-khoan.html
Trong năm 2015, số nhà đầu tư cá nhân vào Việt Nam đạt mức cao kể từ tháng 5 trở đi khi bắt đầu có những đồn đoán về việc tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài.
http://www.blogchungkhoan.com/p/tu-van-dau-tu-chung-khoan.html
Về phía nhà đầu tư tổ chức, năm 2015 Việt Nam đón 292 tổ chức, ít hơn so với năm 2014 nhưng nhỉnh hơn so với các năm còn lại.
http://www.blogchungkhoan.com/p/tu-van-dau-tu-chung-khoan.html
Riêng trong tháng 10/2015, VSD cấp mã số giao dịch cho 50 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài – tháng có số lượng tổ chức nhiều thứ hai vào Việt Nam chỉ sau tháng 1/2010 khi số liệu bắt đầu được tổng hợp.
http://www.blogchungkhoan.com/p/tu-van-dau-tu-chung-khoan.html
Tính đến cuối năm 2015, đã có tổng cộng 18.6.7 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, trong đó có 2.879 nhà đầu tư tổ chức và 15.728 nhà đầu tư cá nhân.
http://www.blogchungkhoan.com/p/tu-van-dau-tu-chung-khoan.html
Kết quả trên phần nào giải thích cho việc các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015.

Theo thống kê của NDH, khối ngoại năm qua đã mua vào 2,6 tỷ cổ phiếu trị giá 73 nghìn tỷ đồng, trong khi bán ra 2,3 tỷ cổ phiếu trị giá 70,2 nghìn tỷ đồng. Như vậy, họ đã mua ròng 2.892 tỷ đồng trên cả 2 sàn HOSE và HNX trong năm 2015, nhưng giảm so với mức 3.732 tỷ đồng của năm 2014 và 6.829 tỷ đồng của năm 2013.
Theo Trung Nghĩa
Người đồng hành

 
Top