Chuỗi ngày bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng, tuy nhiên, khối này đã có một tuần hoạt động sôi động với giao dịch mua-bán tăng mạnh trên hai sàn.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VqORAE-AZFo
 
Trên sàn HOSE, khối ngoại đã thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất vào giữa tuần (20/1). Tính chung, khối này mua vào với khối lượng gần 59 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 1.455,25 tỷ đồng, tăng hơn 38% về lượng và 22,84% về giá trị so với tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra 69,84 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng đạt 1.726,86 tỷ đồng, tăng 52,54% về lượng và 12,94% về giá trị so với tuần trước.

Qua đó, khối ngoại đã bán ròng 10,85 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 271,61 tỷ đồng, gấp 3,57 lần về lượng nhưng giảm hơn 21% về giá trị so với tuần trước.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 18-22/1

Ngày
Khối lượng
Giá trị (tr.đồng)
Mua
bán
Mua-Bán
Mua
Bán
Mua-Bán
18/1
8.953.110
11.419.610
-2.466.500
243.810
280.550
-36.740
19/1
7.538.150
9.104.600
-1.566.450
133.300
214.360
-81.060
20/1
15.731.860
15.032.960
698.900
526.560
504.400
22.160
21/1
8.279.330
12.431.880
-4.152.550
213.160
308.790
-95.630
22/1
18.485.770
21.851.820
-3.366.050
338.420
418.760
-80.340
Tổng
58.988.220
69.840.870
-10.852.650
1.455.250
1.726.860
-271.610

Trong khi đó, trên sàn HNX, khối ngoại đã thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng. Tính chung cả tuần, khối ngoại mua vào 13,62 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 153 tỷ đồng, tăng 138% về lượng và 82% về giá trị so với tuần trước. 

Ngược lại, khối này bán ra 12,17 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 137,21 tỷ đồng, tăng 76,39% về lượng và gần 22% về giá trị so với tuần trước.

Qua đó, khối này đã mua ròng 1,45 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 15,82 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 1,18 triệu đơn vị, trị giá 28,4 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 18-22/1

Ngày
Khối lượng
Giá trị (tr.đồng)
Mua
bán
Mua-Bán
Mua
Bán
Mua-Bán
18/1
3.060.300
1.548.200
1.512.100
35.190
16.570
18.620
19/1
1.804.200
2.406.920
-602.720
18.220
21.910
-3.690
20/1
3.144.900
2.417.200
727.700
34.350
26.320
8.030
21/1
1.413.890
2.247.100
-833.210
16.750
26.410
-9.660
22/1
4.200.340
3.552.600
647.740
48.520
46.000
2.520
Tổng
13.623.630
12.172.020
1.451.610
153.030
137.210
15.820

Tổng cộng tuần qua trên hai sàn, khối ngoại đã bán ròng 9,4 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 255,79 tỷ đồng, tăng 122,75% về lượng nhưng giảm 31,36% về giá trị so với tuần trước.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua: 

Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua (18-22/1) giao dịch khá sôi động, hoạt động mua-bán tăng mạnh trên hai sàn. Tuy nhiên, diễn biến giao dịch của khối ngoại trên hai sàn trái ngược nhau, trong khi khối này vẫn duy trì trạng thái bán ròng trên HOSE thì trên HNX, dòng vốn ngoại quay lại mua ròng nhẹ. Đáng chú ý, danh mục bán ròng mạnh của khối tiếp tục tập trung vào các cổ phiếu bluechip.

Cụ thể, VIC tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất tuần về giá trị đạt 147 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 3.085.170 đơn vị. 

Còn xét về khối lượng, cổ phiếu chịu sức ép bán tháo của nhà đầu tư trong nước khiến giá liên tiếp nằm sàn là HAG dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh đạt 6.042.510 đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng 50,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cổ phiếu bluechip khác cũng bị bán ròng khá mạnh như HPG (5.512.150 đơn vị, trị giá 138,3 tỷ đồng), BID (3.826.680 đơn vị, trị giá 59 tỷ đồng), HSG (1.384.450 đơn vị, trị giá 36,6 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại,  CII là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất đạt khối lượng 4.307.660 đơn vị, trị giá tương ứng 97,5 tỷ đồng.

Tiếp đó là các cổ phiếu FIT (5.981.670 đơn vị, trị giá 45,5 tỷ đồng), SSI (1.509.450 đơn vị, trị giá 29 tỷ đồng), HAH (516.980 đơn vị, trị giá 23,6 tỷ đồng), DXG (1.051.460 đơn vị, trị giá 17,7 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, các cổ phiếu được mua ròng khá hạn chế. VND là cổ phiếu dẫn đầu danh mục với khối lượng đạt 528.790 đơn vị, tương ứng tổng giá trị chỉ 5,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, PVS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 1.418.900 đơn vị, trị giá 18,4 tỷ đồng.

Còn mã bị bán ròng mạnh nhất ở tuần trước là DBC lui về vị trí thứ hai với khối lượng bán ròng 340.600 đơn vị, trị giá 8,8 tỷ đồng.
Thanh Thúy - ĐTCK

Trang

 
Top