VinaCafé Biên Hòa là một trong số hiếm hoi các doanh nghiệp có quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến gần 1.260 tỷ đồng, gấp gần 5 lần số vốn điều lệ hiện tại là gần 266 tỷ đồng.

http://www.blogchungkhoan.com/p/tu-van-dau-tu-chung-khoan.html
Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa (VCF) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2015.
Lợi nhuận quý 4 của VinaCafé Biên Hòa đạt hơn 204 tỷ đồng, tăng mạnh 55 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tính chung cả năm 2015, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê này “chỉ đạt” 295 tỷ đồng lợi nhuận, giảm mạnh so với con số 401 tỷ đồng cùng kỳ. Dù giảm mạnh lợi nhuận, VCF cũng đủ ghi danh vào top đầu EPS trên thị trường với 11.112 đồng năm 2015.

Không chỉ EPS thuộc nhóm cao nhất thị trường, VinaCafé Biên Hòa còn là một trong số hiếm hoi các doanh nghiệp có quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến gần 1.260 tỷ đồng, gấp gần 5 lần số vốn điều lệ hiện tại là gần 266 tỷ đồng.

Từ khi niêm yết vào năm 2011 đến nay, VCF vẫn chưa tăng vốn điều lệ lần nào.
Báo cáo tài chính quý 4/2015
(Theo Trí thức trẻ)

Trang

 
Top