Trong khi không khí đào quất đã ngập tràn phố phường, cùng với nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng hãm giao dịch trong phiên giáp tết 4/2. Đáng chú ý, khối này đã có phiên mua ròng thứ 2 trên sàn HOSE kể từ đầu năm.
http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VrNYq0CAZFp

Thống kê trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 5.339.840 đơn vị, tổng giá trị tương ứng đạt 147,61 tỷ đồng, giảm 25,68% về lượng và 17,21% về giá trị so với phiên 3/2.

Ngược lại, bán ra với khối lượng 3.038.690 đơn vị, trị giá tương ứng 121,01 tỷ đồng, giảm 70,41% về lượng và 52,5% về giá trị so với phiên 3/2.

Tổng cộng, khối này đã mua ròng 2.301.150 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 26,6 tỷ đồng; trong khi phiên trước bán ròng 3.084.540 đơn vị, trị giá 76,45 tỷ đồng. Đây là phiên mua ròng thứ 2 trên sàn HOSE kể từ đầu năm 2016.

EVE là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 1.281.520 đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 34 tỷ đồng. 

Ngoài ra, HBC được mua ròng 442.880 đơn vị, trị giá hơn 9 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, CTD là cổ phiếu bị bán ròng mạnh với khối lượng 90.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 12,6 tỷ đồng.

Tiếp đó, VIC bị bán ròng 237.360 đơn vị, trị giá 11,18  tỷ đồng; SSI bị bán ròng 458.140 đơn vị, trị giá 9,41 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng đạt 525.230 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 6,82 tỷ đồng, tăng 95,69% về lượng và 7,57% về giá trị so với phiên 3/2.

Ngược lại, bán ra với khối lượng 418.812 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 9,56 tỷ đồng, giảm 7,82% về lượng nhưng tăng 20,86% về giá trị so với phiên 3/2.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 106.418 đơn vị, trong khi phiên trước bán ròng 185.920 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là bán ròng 2,74 tỷ đồng, tăng 74,52% so với phiên trước.

VND là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 62.600 đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 698 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, DBC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 100.300 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 3,03 tỷ đồng.

Tiếp đó, LAS bị bán ròng 91.600 đơn vị, trị giá 2,58 tỷ đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 4/2, khối ngoại đã mua ròng 2.407.568 đơn vị, trị giá tương ứng 23,86 tỷ đồng; trong khi phiên trước bán ròng 3.270.460 đơn vị, trị giá 78,02 tỷ đồng.
T.Thúy - ĐTCK

 
Top