HAGL Agrico ước đạt 4.627 tỷ đồng doanh thu bán hàng và 996 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2015, tăng trưởng mạnh 109% và 31% so với cùng kỳ.

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.Vq9OWUCAZFo
Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - HNG) vừa công bố cập nhật kết quả kinh doanh năm 2015.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico-mã chứng khoán HNG) là công ty con do Hoàng Anh Gia Lai (HAG) nắm gần 80% vốn.
HAGL Agrico có vốn điều lệ hơn 7 nghìn tỷ đồng-là một doanh nghiệp lớn trên thị trường chứng khoán xét về quy mô.
HAGL Agrico thực hiện mảng nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai với các hoạt động chính là trồng cây cao su, cây cọ, nuôi bò...
Theo đó, đối với kết quả kinh doanh của riêng công ty mẹ HAGL Agrico, doanh thu bán hàng không nhiều (do mô hình tổ chức của công ty là mẹ-con), đạt 12,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.158 tỷ đồng.

Hợp nhất cả công ty con, HAGL Agrico ước đạt 4.627 tỷ đồng doanh thu bán hàng và 996 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2015.

HAGL Agrico hiện vẫn chưa có thuyết minh cụ thể về các con số doanh thu, lợi nhuận. Tuy nhiên, kết quả này tăng trưởng mạnh so với những năm gần đây. So với năm 2014, doanh thu của công ty tăng 109% và lợi nhuận tăng 31%.

Trước thời điểm lên sàn niêm yết vào tháng 7 năm nay, HAGL Agrico đã tăng mạnh vốn điều lệ từ 3.990 tỷ đồng năm 2013 lên 7.081 tỷ đồng năm 2015.

Với kết quả ước tính này, P/E của HNG hiện đang ở mức 10,25 lần.

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.Vq9OWUCAZFo

Tình hình kinh doanh cập nhật của HNG (Click here)
Phương Chi - Theo Trí thức trẻ


Trang

 
Top