Doanh thu hợp nhất quý 4/2015 của VNM đạt 11.138 tỷ, lũy kế cả năm 2015 đạt 40.222 tỷ đồng...


Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Mai Kiều Liên, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc.
Theo đó, bà Mai Kiều Liên đăng ký mua 118.140 cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ của bà Liên tăng từ 3.262.291 cổ phiếu, lên 3.380.431 cổ phiếu, chiếm 0,28% vốn.

Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 19/2 đến 18/3/2016. Với mức giá cổ phiếu VNM hiện tại là gần 128.000 đồng/cổ phiếu, thì bà Mai Kiều Liên dự chi khoảng 15 tỷ đồng để mua lượng cổ phiếu nêu trên.

Doanh thu hợp nhất quý 4/2015 của VNM đạt 11.138 tỷ, lũy kế cả năm 2015 đạt 40.222 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt hơn 1.900 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 7.769 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2014. EPS quý 4 đạt 1.423 tỷ và cả năm đạt 5.837 đồng.

Cũng tính đến ngày 31/12/2015, VNM đã chi trả hơn 67 tỷ đồng trả lương cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, tăng hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Hiện cổ đông lớn nhất của Vinamilk là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), sở hữu 45,05% vốn điều lệ.  
(Vneconomy)
 
Top