Chính thị trường nước ngoài đang là động lực lớn cho tăng trưởng doanh thu của Vinamilk khi tăng vọt 38% so với năm ngoái trong khi mức tăng chung toàn công ty đạt hơn 14%.

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VrLHD0CAZFo
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk-VNM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2015.

Trong số hơn 40.233 tỷ đồng doanh số đạt được năm 2015 của Vinamilk, thị trường nước ngoài đóng góp tỷ trọng rất bất ngờ: Đạt 20% tổng doanh thu với gần 8.000 tỷ đồng.

Kể từ năm 2013 đến nay, thị trường nước ngoài là một chiến lược lớn trong tăng trưởng của Vinamilk. Doanh nghiệp sữa này đạt hơn 4.400 tỷ đồng doanh thu thị trường nước ngoài vào năm 2013 và đến nay, thị trường này đã lớn bất ngờ, đạt gần gấp đôi sau 2 năm.

Doanh thu thị trường nước ngoài năm 2015 tăng trưởng 38% so với năm 2015 trong khi mức tăng trưởng doanh thu chung chỉ đạt hơn 14%.
http://www.blogchungkhoan.com/p/tu-van-dau-tu-chung-khoan.html
(Theo Trí thức trẻ)

Trang

 
Top