Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán - Kiến thức chứng khoán - Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

03/04/2016

Bernard Baruch - Thiên tài đầu cơ từ cổ phiếu đến chính trị

Nếu bạn cho rằng đầu cơ trên thị trường chứng khoán là chơi bạc, hãy xem Bernard Baruch nói gì?[Câu chuyện cuối tuần] Bernard Baruch - Thiên tài đầu cơ từ cổ phiếu đến chính trị
Theo Trí thức trẻ
Share:

Xem nhiều

Follow by Email

Tìm kiếm

Business