Tính tới 30/6/2017, tỷ trọng cổ phiếu niêm yết trong danh mục VOF lên tới 58,2%, trong đó, các cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất của VOF có thể kể tới như VNM (tăng 39%), HPG (tăng 53%). Các khoản đầu tư mới của VOF trong năm tài chính vừa qua bao gồm VJC, CTD, HUT, VGC. 

Theo tin từ VinaCapital, giá trị tài sản ròng (NAV) quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF) tại ngày 30/9/2017 đạt 968 triệu USD, tăng nhẹ 16 triệu USD so với 3 tháng trước đó. NAV Chứng chỉ quỹ tương ứng 4,87 USD, tăng 26% so với thời điểm đầu năm.

Trong năm tài chính 2016 – 2017, VOF đã thu về 100 triệu USD từ việc thoái vốn các công ty chưa và đã niêm yết cùng các tài sản ở nước ngoài. Từ đầu năm tài chính 2017 – 2018 đến nay, quỹ tiếp tục thu về 4,5 triệu USD.

Bên cạnh đó, VOF cũng thu về 126 triệu USD từ việc thoái vốn khỏi các dự án bất động sản. Tính đến 30/9/2017, còn 8 khoản đầu tư bất động sản trong danh mục, chiếm dưới 5% NAV.

Trong năm qua, VOF đã đầu tư mới 220 triệu USD vào các công ty tư nhân, các công ty niêm yết, các thương vụ đầu tư thương lượng và trái phiếu.
 Danh mục đầu tư của VOF

Tính tới 30/6/2017, tỷ trọng cổ phiếu niêm yết trong danh mục VOF lên tới 58,2%, trong đó, các cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất của VOF có thể kể tới như VNM (tăng 39%), HPG (tăng 53%). Các khoản đầu tư mới của VOF trong năm tài chính vừa qua bao gồm VJC, CTD, HUT, VGC.

Cổ phần chưa niêm yết (bao gồm cổ phiếu OTC, cổ phiếu Upcom) chiếm 11,8% danh mục VOF. Trong đó, ACV là cái tên đáng chú ý nhất với mức tăng trưởng 45%.

Các khoản đầu tư cổ phần tư nhân chỉ chiếm 6,5% danh mục, bao gồm Novaland và khoản đầu tư mới FPT Retail.

Lĩnh vực bất động sản chỉ còn chiếm 6% danh mục VOF, giảm so với mức 17,4% trong năm trước. Trong kỳ, VOF không có khoản đầu tư nào mới và đã thoái vốn khỏi 4 dự án.

VOF cho biết quỹ sẽ tiếp tục hướng đến các khoản đầu tư mớ vào các thương vụ đầu tư thương lượng và doanh nghiệp cổ phần hóa. Ngoài ra sẽ hướng đến các lĩnh vực tiêu dùng và tài chính, chọn lọc các công ty có triển vọng tăng trưởng cao trong 3-5 năm tới. Dự kiến đạt mục tiêu IRR 15-20% cho danh mục thị trường vốn và cổ phần hóa, và 20-25% cho các khoản đầu tư tư nhân, đầu tư thương lượng.

Một quỹ khác của VinaCapital là VCG Parters Vietnam Fund (VVF) cũng đạt được những thành tích khá tốt với mức tăng trưởng 37% kể từ khi thành lập vào 14/7/2015 tới nay, cao hơn mức tăng của VnIndex (tính theo USD) 16,2%, cao hơn mức tăng trưởng trung bình của các quỹ UCITS khác đầu tư vào Việt Nam 9,6% trong cùng kỳ.

Tính tới cuối tháng 9/2017, NAV quỹ đạt 77 triệu USD, trong đó có 9 cổ phiếu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, dịch tiện ích với tỷ trọng 26,6%; 7 cổ phiếu hàng tiêu dùng, bán lẻ chiếm 21% và 5 cổ phiếu xây dựng, vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng 19,3%.

>> Liên hệ Mua bán cổ phiếu - Tư vấn đầu tư - Ủy thác đầu tư


Tri Thức Trẻ

Trang

 
Top