Forbes công bố những điểm đến hấp dẫn nhất cũng như những nơi doanh nghiệp cần tránh trong 2018.

Best Countries for Business (BCB) của Forbes là báo cáo đánh giá tính hấp dẫn của 153 quốc gia/vùng lãnh thổ cho hoạt động kinh doanh. Hãng dựa trên 15 yếu tố như mức độ đổi mới, thuế, công nghệ, tham nhũng hay thủ tục hành chính và mỗi hạng mục đều có trọng số như nhau. Vì vậy, nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới cũng thể không góp mặt trên bảng xếp hạng.

 
>> Liên hệ Mua bán cổ phiếu - Tư vấn đầu tư - Ủy thác đầu tư

Theo Trang Hồ
Người đồng hành
 
Top