Xử lý xong nợ cũ, lợi nhuận 2018 của ACB sẽ tăng 'phi mã' gần 130%

SSI Retail Research ước tính lợi nhuận trước thuế 2017 của Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) đạt 2.290 tỷ đồng, cao hơn 37,4% so với năm trước, nhờ tăng trưởng tín dụng ở mức 20% và tỷ lệ lãi cận biên (NIM) tăng nhẹ lên 3,5% (năm 2016 là 3,4%).
Chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của ACB ước tính tăng 112% lên 2.600 tỷ đồng. Theo SSI Retail Research, ngân hàng sẽ hoàn thành việc trích lập dự phòng Nhóm 6 công tyliên quan đến bầu Kiênkhoảng 1.521 tỷ đồng, cũng như phần còn lại của trái phiếu VAMC là 1.070 tỷ đồng trong 2017.
Theo Bizlive
 
Top