Doanh nghiệp niêm yết được xây dựng dựa trên nghiên cứu về yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông và đánh giá của các chuyên gia

 ảnh: Quý Hòa

Bảng xếp hạng Top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2017

Đây là kết quả nghiên cứu độc lập và khách quan của Vietnam Report được công bố thường niên từ năm 2015, dựa trên phương pháp Media Coding (mã hóa dữ liệu báo chí) trên truyền thông đã được Vietnam Report và các đối tác ứng dụng từ năm 2012 và nghiên cứu chuyên sâu các ngành trọng điểm, có tiềm năng tăng trưởng cao như: Bất động sản, Xây dựng, Ngân hàng, Bảo Hiểm, Dược, Thực phẩm - đồ uống, Bán lẻ...

Uy tín của các doanh nghiệp niêm yết được xây dựng dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông và đánh giá của các chuyên gia tài chính – chứng khoán. Cụ thể bao gồm: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ.

Khảo sát chuyên gia đánh giá các cổ phiếu tiêu biểu và tiềm năng tăng trưởng. Khảo sát doanh nghiệp được thực hiện trong tháng 12/2017 về quy mô vốn, thị trường, lao động, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm 2017.

 Danh sách Top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2017 – Nhóm cổ phiếu blue chip

Nhiều doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu

Đáng chú ý, trong Top 10 nhóm bluechip có 7/10 doanh nghiệp dẫn đầu về tổng doanh thu, 10/10 doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế năm 2016 thuộc Top 5 so với các doanh nghiệp niêm yết hoạt động cùng ngành; VIC và CTG là 2 doanh nghiệp có điểm số truyền thông cao nhất, trong khi VNM là doanh nghiệp được nhiều chuyên gia đánh giá đứng vị trí số 1 về uy tín với tỷ lệ lựa chọn cao nhất 66,7%.

Danh sách Top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2017 – Nhóm cổ phiếu Mid cap.
 
Ở nhóm Mid cap, 8/10 doanh nghiệp có tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2016 thuộc Top 10 ngành hoạt động, HBC là doanh nghiệp có điểm số truyền thông cao nhất, PNJ là doanh nghiệp có 61,1% lựa chọn nằm trong Top 3 doanh nghiệp niêm yết được chuyên gia lựa chọn tiêu biểu nhất.

Về số lượng, tổng số các doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch tính đến hết tháng 10/2017 là 1.374 doanh nghiệp, tăng 24% so với đầu năm và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Về chất lượng, rất nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2017 chỉ trong vòng 9 - 10 tháng đầu năm. Khảo sát của Vietnam Report với các doanh nghiệp niêm yết cũng cho thấy, các doanh nghiệp đều rất tự tin về hoạt động kinh doanh của mình trong 3 quý đầu năm 2017 với tỷ lệ lựa chọn tăng doanh thu và lợi nhuận đều đạt trên mức 72%.

NCĐT
 
Top