Tỷ phú Warren Buffett thích đầu tư vào cổ phiếu công nghệ, tài chính, ngân hàng như Apple, Goldman Sachs, Moody's... Trong 10 cổ phiếu yêu thích của ông có đến 5 mã thuộc lĩnh vực ngân hàng. 


Ngày 14/11, công ty Berkshire Hathaway của tỷ phú đầu tư Warren Buffett thông báo về tỷ lệ nắm giữ quý III và tiết lộ khoản cổ phần mới trị giá 4 tỷ USD trong ngân hàng J.P. Morgan Chase.

Bổ sung mới nhất cho thấy Buffett ngày càng tin vào hệ thống ngân hàng của Mỹ, với một nửa trong 10 mã đầu tư nhiều nhất là những tên tuổi lớn hàng đầu trong ngành.

Dưới đây là 10 cổ phiếu với tỷ lệ nắm giữ lớn nhất của Berkshire Hathaway theo giá trị thị trường.

10. JPMorgan Chase
 JPMorgan Chase. Ảnh: Fortune.

Lĩnh vực: Ngân hàng
Số cổ phiếu: 35,664 triệu
Giá trị: 4,024 tỷ USD

9. Goldman Sachs

Goldman Sachs. Ảnh: Politico.

Lĩnh vực: Ngân hàng
Số cổ phiếu: 18,353 triệu
Giá trị: 4,115 tỷ USD

8. Moody’s

 Moody’s. Ảnh: Borsatek.

Lĩnh vực: Dịch vụ tài chính
Số cổ phiếu: 24,669 triệu
Giá trị: 4,124 tỷ USD

7. US Bancorp

US Bancorp. Ảnh: New York Times.

Lĩnh vực: Ngân hàng
Số cổ phiếu: 124,923 triệu
Giá trị: 6,597 tỷ USD

6. American Express

 American Express. Ảnh: Getty Images.

Lĩnh vực: Dịch vụ tài chính
Số cổ phiếu: 151,61 triệu
Giá trị: 16,145 tỷ USD

5. Kraft Heinz

 Kraft Heinz. Ảnh: CNN.

Lĩnh vực: Thực phẩm
Số cổ phiếu: 325,634 triệu
Giá trị: 17,945 tỷ USD

4. Coca-Cola

Coca-Cola. Ảnh: CNBC.

Lĩnh vực: Đồ uống
Số cổ phiếu: 400 triệu
Giá trị: 18,476 tỷ USD

3. Wells Fargo

 Wells Fargo. Ảnh: Washington Times.

Lĩnh vực: Ngân hàng
Số cổ phiếu: 442,361 triệu
Giá trị: 23,250 tỷ USD

2. Bank of America

Bank of America. Ảnh: Washington Examiner.

Lĩnh vực: Ngân hàng
Số cổ phiếu: 77,248 triệu
Giá trị: 25,843 tỷ USD

1. Apple

 Apple. Ảnh: UsKings.

Lĩnh vực: Điện tử tiêu dùng
Số cổ phiếu: 252,478 triệu
Giá trị: 56,994 tỷ USD

Theo CNBC/Người Đồng Hành
 
Top