Một cổ phiếu thuộc ngành chứng khoán đã đạt mức tăng trần sau chuỗi ngày "giậm chân tại chỗ". 

 Biểu đồ giá của cổ phiếu CTS. Ảnh: FireAnt.

Theo số liệu thống kê của NCĐT đối với 16 cổ phiếu ngành chứng khoán, lũy kế từ đầu năm 2021 đến phiên giao dịch 26.5, các cổ phiếu này đã đạt được mức tăng bình quân 55%, vượt qua mức tăng 19% của thị trường trong cùng khoảng thời gian.

Bên cạnh những cổ phiếu tăng bằng lần, hoặc tăng từ 20-30% trở lên thì cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Vietinbank (mã CTS) dường như lại giậm chân một chỗ trong thời gian qua. Lũy kế đến phiên giao dịch 26.5, cổ phiếu mới chỉ tăng 4% về thị giá, thấp hơn mức trung bình của ngành, và của cả thị trường chung.

Thế rồi, như thời vận của CTS cũng đến, phiên giao dịch 28.5, cổ phiếu CTS tăng trần với khối lượng giao dịch cao nhất kể từ giữa tháng 3.2021 đến nay với hơn 3 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Kết thúc phiên 28.5, CTS đóng cửa ở mức giá trần 17.850 đồng/cổ phiếu và đang dư mua ở giá trần hơn 637.400 cổ phiếu. Dựa trên biểu đồ phân tích kỹ thuật, có thể thấy CTS hiện đang ở vùng đỉnh gần nhất (tháng 4.2021) quanh khu vực 17.800 đồng/cổ phiếu.

Vào giữa tháng 4.2021, sau khi chạm mức giá 17.800 đồng/cổ phiếu, CTS đã giảm một mạch về vùng giá 14.000 đồng/cổ phiếu, sau đó có những diễn biến khá lình xình ở vùng này. Hơn 1 tháng sau đó, đến phiên 28.5 CTS mới về lại vùng đỉnh cũ trước đó.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2021 cũng là một mùa bội thu đối với Chứng khoán Vietinbank, đặc biệt là khoản lãi lớn từ hoạt động tự doanh. Cụ thể, quý I/2021 Công ty đạt hơn 427,2 tỉ đồng doanh thu tự doanh, thể hiện ở khoản mục Lãi lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ. Khoản doanh thu này gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm 2020. Tại thời điểm 31.3.2021, Chứng khoán Vietinbank sở hữu doanh mục tự doanh trị giá hơn 553,3 tỉ đồng theo giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của khoản đầu tư này là hơn 820,2 tỉ đồng tại thời điểm đó.

Bên cạnh tự doanh thì làn sóng F0 đã giúp nguồn thu từ phí của các công ty chứng khoán tăng mạnh. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới của Chứng khoán Vietinbank đem về hơn 34,4 tỉ đồng doanh thu, gấp 8,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu doanh thu của CTS trong quý I/2021. Nguồn: NCĐT. 

Hoạt động cho vay ký quỹ cũng ghi nhận mức tăng trưởng tới 780% trong quý I/2021, tương ứng đạt hơn 25,7 tỉ đồng doanh thu. Tại thời điểm 31.3.2021, dư nợ margin của Chứng khoán Vietinbank đạt 1.096,9 tỉ đồng và cho vay hơn 153,9 tỉ đồng tiền ứng trước tiền bán.

Bên cạnh đó, Công ty còn ghi nhận nguồn thu lớn từ hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các hoạt động kinh doanh chính đã giúp Chứng khoán Vietinbank có một mùa kinh doanh bùng nổ.

Công ty đạt hơn 510,9 tỉ đồng tổng doanh thu hoạt động, tăng hơn 440% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của Công ty ở mức gần 318,7 tỉ đồng, gấp nhiều lần so với khoản lỗ hơn 24,5 tỉ đồng hồi quý I/2020.

 Nhịp Cầu Đầu Tư

Trang

 
Top